Pohjanmaa

SPEK POHJANMAA - ÖSTERBOTTEN

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)  suunnittelee ja toteuttaa erilaisia koulutuksia sekä tapahtumia mm. palokunnille, yrityksille ja taloyhtiöille Pohjanmaan alueella. SPEK toimii Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, jolla SPEK vastaa Pohjanmaan alueella pelastusliiton sääntöjen mukaisista tehtävistä.

SPEKin tehtävänä on toiminta-alueellaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa edistää kansalaisten ja yhteiskunnan valmiutta ennaltaehkäistä ja torjua vaaroja sekä selvitä erilaisista onnettomuus- ja vaaratilanteista. Koulutuspalveluiden lisäksi SPEK on aktiivinen turvallisuusviestijä. 

SPEKin ja Pohjanmaan Pelastusalan Liiton tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Svenska Österbottens Räddningsförbund rf, alueelliset pelastuslaitokset, vapaaehtoiset palokunnat ja palomiesyhdistykset. Lisäksi eri yritysten, taloyhtiöiden ja muiden turvallisuudesta kiinnostuneiden tahojen kanssa tehdään yhteistyötä.