Pohjanmaa

SPEK POHJANMAA - ÖSTERBOTTEN

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) alueyksikön Pohjanmaan toimipiste suunnittelee ja toteuttaa erilaisia koulutuksia sekä tapahtumia mm. palokunnille, yrityksille ja taloyhtiöille. SPEK toimii Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry:n kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, jolla SPEK vastaa Pohjanmaan alueella pelastusliiton sääntöjen mukaisista tehtävistä.

SPEK Pohjanmaan tehtävänä on toiminta-alueellaan yhteistyössä viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa edistää kansalaisten ja yhteiskunnan valmiutta ennaltaehkäistä ja torjua vaaroja sekä selvitä erilaisista onnettomuus- ja vaaratilanteista. Koulutuspalveluiden lisäksi SPEK Pohjanmaa on aktiivinen turvallisuusviestijä. 

SPEK Pohjanmaan ja Pohjanmaan Pelastusalan Liiton tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat Svenska Österbottens Räddningsförbund rf, alueelliset pelastuslaitokset, vapaaehtoiset palokunnat ja palomiesyhdistykset. Lisäksi eri yritysten, taloyhtiöiden ja muiden turvallisuudesta kiinnostuneiden tahojen kanssa tehdään yhteistyötä.