EtusivuAjankohtaistaTiedotusvälineetAlueellisen varautumisen tueksi luodaan MATTI-toimintamalli
Lehdistötiedotteita aiemmin
27.3.2019


Alueellisen varautumisen tueksi luodaan MATTI-toimintamalli

Turvallisuusympäristön muutoksen seurantaan luodaan MATTI-toimintamalli, jolla tuetaan alueellista turvallisuussuunnittelua ja varautumista häiriötilanteisiin. Seurannassa hyödynnetään alueellisia indikaattoreita, joiden avulla tunnistetaan turvallisuushaasteiden juurisyitä ja kohonnutta riskitasoa osoittavia ilmiöitä sekä kyetään ennakoimaan erilaisia häiriötilanteita. Indikaattoreita ovat esimerkiksi väestöolot, hyvinvointimittarit, osallisuus ja tasa-arvo sekä turvallisuusbarometrit. Hanke toteutetaan viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän yhteistyönä ja valtioneuvoston kanslian myöntämällä rahoituksella.

Matti-kuva.jpg

Sisäisen turvallisuuden strategia edellyttää eri toimijoiden vahvaa yhteistoimintaa alueellisen turvallisuuden seuraamiseksi ja mittaamiseksi. Alueellisessa, monitoimijaisessa varautumisessa ja turvallisuussuunnittelussa on kyse eri toimijoiden ja toimialojen koordinoidusta ja laaja-alaisesta yhteistyöstä.

Toimintamalli tukee alueellisesti toteutettavaa tietoperusteista turvallisuussuunnittelua ja varautumista vakavissa häiriötilanteissa. Hankkeen lopuksi sitä testataan kokonaisuudessaan Etelä-Karjalan viranomaisyhteistyöverkostossa.

MATTI-hanke eli Alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli -hanke on osa valtioneuvoston päätöksentekoa tukevaa tutkimusta (VN TEAS), jonka painopisteenä on kansallinen ja globaali turvallisuus. Se on juuri käynnistymässä, ja loppuraportti julkaistaan maaliskuussa 2020.

– Hankkeessa kehitettävä toimintamalli indikaattoreineen tulee tunnistamaan etenkin sellaisia turvallisuusuhkia, jotka jäävät yksittäisten turvallisuusviranomaisten tehtäväkentän ulkopuolelle, sanoo VTT:n principal scientist, tekniikan tohtori Riitta Molarius, joka toimii hankkeen vastuullisena johtajana.

Tiedonkeruumenetelminä käytetään kyselyjä, haastatteluja ja asiantuntijatyöpajoja. Hankkeessa järjestetään alueellisia työpajoja useissa kaupungeissa; kevään ja kesän aikana Turussa, Vaasassa ja Tampereella, alkusyksystä ainakin Kuopiossa, Oulussa ja Helsingissä.

– Työpajoilla tuetaan toimintamallin kehittämistä. Niissä keskustellaan turvallisuustilanteesta ja sen muutosta kuvaavista indikaattoreista sekä tunnistetaan indikaattoreiden hälytysrajoihin vaikuttavia tekijöitä. Työpajojen tarkoituksena on myös paikantaa tiedon keruuseen ja vaihtoon liittyviä haasteita, sanoo Molarius.

Hankekumppaneita ovat Teknologian tutkimuskeskus VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Maanpuolustuskorkeakoulu.

MATTI-logot2.png

 

 

 

 

Lisätietoja:
Teknologian tutkimuskeskus VTT, principal scientist Riitta Molarius, 040 824 1394, riitta.molarius(at)vtt.fi
Poliisiammattikorkeakoulu, erikoistutkija Kari Laitinen, 0295 483 052, kari.m.laitinen(at)poliisi.fi
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, tutkimuspäällikkö Tuula Kekki, 040 157 7706, tuula.kekki(at)spek.fi
Maanpuolustuskorkeakoulu, tutkija Teija Norri-Sederholm, 0299 530 629, teija.norri-sederholm(at)mil.fi