EtusivuAjankohtaistaTiedotusvälineetTiedotearkistoKansalaisilla on tärkeä rooli suuronnettomuusharjoituksissa
Lehdistötiedotteita aiemmin
3.4.2019


Kansalaisilla on tärkeä rooli suuronnettomuusharjoituksissa

Kouvolassa taannoin järjestetty suuronnettomuusharjoitus ja sitä valottava kysely osoittavat, että kansalaisilla on merkittävä rooli tällaisissa harjoituksissa – myös muualla Suomessa. ”Suuronnettomuuden ja kaasuvaaran mahdollisuus on melko suuri työpaikkamme sijainnin vuoksi. Käytännön harjoituksessa toiminta jää paremmin ’selkäytimeen’ tositilanteen varalta”, vastasi eräs kyselyyn osallistuneista.

Kemikaalirekka.jpg

Maaliskuisessa suuronnettomuusharjoituksessa oli kyse kuvitteellisesta tilanteesta, jossa Kouvolan ratapihalla tapahtuu aluetta uhkaava kemikaalionnettomuus. Viranomaiset harjoittelivat omaa toimintaansa, ja ensimmäistä kertaa kaikilla alueen asukkailla oli mahdollisuus osallistua harjoitukseen.

Mukaan kutsuttiin kaikki ihmiset Kouvolan alueen työpaikoilla ja kodeissa, sillä todellisessa tilanteessa on alueen väestön turvallisuuden kannalta ratkaisevaa, että sisälle suojautuminen osataan tehdä oikein. Olennainen osa suojautumista on ilmanvaihdon katkaiseminen.

”Harjoitus on tarpeellinen varsinkin päiväkodeissa ja vanhusten hoitokodeissa ja muissa laitoksissa joissa henkilökunta vastaa tosi tilanteessa toteutuksesta”, kertoi kyselyyn vastannut.

Kemikaalionnettomuuden uhka on todellinen muuallakin


Kouvolan kautta kulkee merkittävä osa Suomen rautateiden vaarallisten kemikaalien kuljetuksista, mikä tarkoittaa, että kemikaalionnettomuuden uhka siellä on todellinen. Mutta sama uhka on olemassa muuallakin, niin raide- kuin maantiekuljetuksissa.

Kyselyyn vastanneista 80 % osallistui harjoitukseen työpaikallaan. Heistä suurin osa työskenteli erilaisissa julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa ja virastoissa, sekä päiväkodeissa ja kouluissa. Harjoitukseen oli työpaikoilla valmistauduttu hyvin. 70 % vastaajista ilmoitti, että koko henkilökunta ja vastuuhenkilöt tiesivät omat roolinsa ja tehtävät oli käyty etukäteen läpi.

Kolme neljäsosaa vastaajista kertoi, että ilmanvaihto työpaikoilla saatiin sammumaan omatoimisesti, mutta ongelmiakin ilmeni. Monet vastaajat kertoivat, että ilmanvaihdon kytkin on lukituissa tiloissa tai että ilmanvaihtoa ei voitu katkaista kokonaan tai kaikkialta. Lisäksi tiedonkulun ongelmat herättivät huolta.

”Tiedotusta hoidettiin sähköpostitse koska ei ollut keskusradiota. Se ei todennäköisesti olisi riittävä tositilanteessa. Nythän kaikki tiesivät odottaa sähköpostiviestiä tietokoneen ääressä.”

Vastaajissa oli heitäkin, joita harmitti se, ettei oma työpaikka tai asuinkiinteistö osallistunut harjoitukseen.

”En tiedä harjoituksesta mitään kun meidän kerrostalossa ei ko. harjoitusta järjestetty vaikka asutaankin aika lähellä ratapihaa.”

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö toteutti kaikille harjoitukseen osallistuneille kyselyn, johon kerättiin vastauksia 6.-13. maaliskuuta. Kyselyyn vastasi yhteensä 274 henkilöä.

Lisätietoja:
Kouvolan suuronnettomuusharjoitus -kyselyn yhteenveto
Koulutuspäällikkö Ira Pasi, 040 595 4140